Hur jag arbetar

Capto i Katrineholm är ett privat alternativ för samtal och psykoterapi.

Jag erbjuder samtal för kortare eller längre tid, krisbearbetning, stöd eller psykoterapi.

Jag kommer tillsammans med dig fram till vad som passar dina behov bäst.

Jag kan också erbjuda samtal om relationer eller för personlig utveckling och förändring

Jag arbetar också med grupper och par för kortare eller längre tid.

Jag är mån om att integrera det senaste inom olika terapeutiska teorier, metoder och kreativa
uttryck.

Capto psykoterapi handledning utbildning