Jag erbjuder

Stödjande samtal

Stödjande samtal hjälper dig som upplever dig ensam och utsatt i din situation och behöver någon
som lyssnar och hjälper dig att sortera i tankar och intryck. Genom samtalet lär du dig att bättre
förstå dig själv och därigenom förbättrar du relationen till andra och får en större insikt i varför du
handlar som du gör.

Krisbearbetning

Förr eller senare utsätts vi alla för svåra händelser och kriser så som separation, skilsmässa,
arbetslöshet eller att förlora en närstående. I dessa situationer kan jag hjälpa dig att se din
livssituation på nya sätt som hjälper dig att gå vidare.

Psykoterapi

Målet med terapin är att komma tillrätta med de problem som du upplever. Genom psykoterapi kan
man få insikt i varför man har ett speciellt problem och hur man ska förhålla sig till det. I terapin tittar
vi inåt för att möta tankar, känslor och beteenden.

Konsultation

Genom ett fåtal samtal kring ett specifikt problem eller ärende i arbete kan man öka den egna
insikten och se alternativa handlingsvägar.

Handledning

Handledning har till syfte att utveckla yrkesrollen och få; hjälp i de problem som uppstår.

Parsamtal

Samtal där båda parter upplever en eller flera svårigheter i sin relation eller i relation till andra.
Väsentligt är att båda parter önskar en förståelse som kan leda till förändring. Samtalen fokuserar på
det som upplevs som bekymmersamt och bådas bild av svårigheter behöver utforskas. Därefter kan
lösningar formuleras.

Samtalslängd

De två första samtalen används för att vi ska träffas och du ska känna att det känns rätt för dig
med mig som samtalspartner sedan bestämmer vi gemensamt längden och inriktningen av vårt
gemensamma arbete. Dessa samtal kan ofta ta en timma per gång.

Capto psykoterapi handledning utbildning