Om mig

Jag heter Catharina Aminoff Sörberg är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk grund och jag driver Capto psykoterapi handledning och utbildnings mottagning.

Jag har mer än 20 års erfarenhet av att stödja människor att bearbeta sina problem och finna nya vägar att må bättre och förändra sina liv.

Mitt arbete präglas av ett helhetstänkande och genomsyras av att kropp, känsla, tanke och handling samverkar. Detta helhetstänkande spelar en central roll i förändringsarbetet.

En viktig del av min vision har varit att väva samman olika metoder hämtade från den kognitiva beteendeterapin; bl. mindfulness och acceptans, från den kognitiva och dynamiska psykoterapin; anknytnings- och affektteorier.

.

Utbildning:

Beteendevetare

Handledare

Leg.psykoterapeut (legitimerad av socialstyrelsen)

Medlem i RPC (Riksföreningen psykoterapi Centrum)

Både privatpersoner och företag välkomna!

Capto psykoterapi handledning utbildning